Čas: 9:47

Den: Středa
Datum: 15. srpna
Týden: 33
Rok: 2018

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Informace o škole

Název subjektu: 

7. základní a mateřská škola Plzeň, 
příspěvková organizace  

Adresa: Brněnská 36, 323 00 Plzeň

Zřizovatel: Statutární město Plzeň

IZO školy: 049777505

IČO školy: 49777505

Číslo účtu: 4814460207/0100

Ředitelka školy: Mgr. Blanka Hránková

Telefon: 378 027 201

E- mail: skola@zs7.plzen-edu.cz

www stránky:  www.zs7.plzen-edu.cz

 

DOKUMENTACE ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání „Škola pro všechny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání „Dobrý start"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání „V našich dětech žijeme dál"
ŠKOLNÍ ŘÁD 7. ZŠ A MŠ
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY:     

Ve vestibulu u hlavního vchodu
V prostoru šaten pavilonu 1. a 2. tříd (budova D)

Školní řád 7. ZŠ a MŠ a Vnitřní řád školní družiny najdete také na webových stránkách naší školy v záložce "Dokumenty ke stažení"

 

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Vážení,
 
v návaznosti na článek 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vám dovoluji sdělit, že s účinností od 23.5. 2018 byl pro7. základní školu a mateřskou školu Plzeň, p.o., IČO: 49 777 505  jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů  Ing. Jiří Baumruk, tel. 37 803 2207, e-mail: baumruk@plzen.eu

Příloha - informace ke zpracovávání osobních údajů

Design by SITMP