Čas: 6:29

Den: Pátek
Datum: 28. července
Týden: 30
Rok: 2017

Svátek má: Viktor

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online Strava

Školní družina

Školní družina je součástí 7. základní školy a mateřské školy.

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají ze Školního řádu 7. ZŠ a MŠ a z Řádu školní družiny. Plné znění Řádu školní družiny je v písemné podobě k nahlédnutí u  ŘŠ a vedoucí vychovatelky pí. Martiny Boubínové Soukupové. Zde ke stažení výtah z Řádu školní družiny.

Řád školní družiny

Provoz školní družiny ve školním roce 2016/2017
  

Ranní ŠD zahajuje provoz v 6.00 a přijímá děti do 7.20. Odpolední ŠD začíná v 11.40 a končí v 16.30. Zájmová činnost probíhá v době od 15.15 do 17.00hod. Podrobný harmonogram zde:

 

RANNÍ DRUŽINAUMÍSTĚNÍPŘÍCHOD ŽÁKŮ
6.00 - 8.00
Příchod do 7.20!
budova C, přízemí
místnost č. 3 (třída 6.A)
vchodem C


ODPOLEDNÍ DRUŽINA  11.40 - 15.00
 
 
ROZPIS ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ
   

VYCHOVATELKAŽÁCI ZE TŘÍDUMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍVYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
13.00 - 13.45 a v 15.00
p. vych. Boubínová-Soukupová0.A, 3.Bbudova A, 1.p (spojovací chodba)hlavní vchod
p. vych. Netrvalová3.A, 4.Bbudova A, 1.p (spojovací chodba)hlavní vchod
p. vych. Urbanová2.A, 3.Cbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patrovchod D
p. vych. Vosátková2.B, 3.Cbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patrovchod D

p. vych. _________        
- zástup za p.vych. Velíškovou

2.C, 3.Cbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D
p. vych. Boučková1.A, 4.Abudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D
p. vych. Turková1.B, 4.Abudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D
p. vych. Černá1.C, 4.Abudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D
      
ODPOLEDNÍ DRUŽINA 15.00 - 16.30

ODPOLEDNÍ DRUŽINAUMÍSTĚNÍVYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ
15.00 - 16.30budova C, přízemí (třída 6.A)vchodem C

 

 

 

 

Design by SITMP