Čas: 9:48

Den: Středa
Datum: 15. srpna
Týden: 33
Rok: 2018

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Školní družina

Školní družina je součástí 7. základní školy a mateřské školy.

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají ze Školního řádu 7. ZŠ a MŠ a z Řádu školní družiny. Plné znění Řádu školní družiny je v písemné podobě k nahlédnutí u  ŘŠ a vedoucí vychovatelky pí. Martiny Boubínové Soukupové. Zde ke stažení výtah z Řádu školní družiny.

Řád školní družiny

Provoz školní družiny ve školním roce 2016/2017
  

Ranní ŠD zahajuje provoz v 6.00 a přijímá děti do 7.20. Odpolední ŠD začíná v 11.40 a končí v 16.30. Zájmová činnost probíhá v době od 15.15 do 17.00hod. Podrobný harmonogram zde:

 

RANNÍ DRUŽINAUMÍSTĚNÍPŘÍCHOD ŽÁKŮ
6.00 - 8.00
Příchod do 7.20!
budova C, přízemí
místnost č. 3 (třída 7.A)
vchodem C


ODPOLEDNÍ DRUŽINA  11.40 - 15.00
 
 
ROZPIS ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ
   

VYCHOVATELKAŽÁCI ZE TŘÍDUMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍVYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
13.00 - 13.45 a v 15.00
p. vych. Boubínová-Soukupová0.B, 4.B, 5.Bbudova A, 1.p (spojovací chodba)hlavní vchod
p. vych. Šimáčková0.A, 4.A, 5.Bbudova A, 1.p (spojovací chodba)hlavní vchod
p. vych. Boučková1.A, 4.Cbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patrovchod D
p. vych.Černá1.B, 3.Cbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patrovchod D

p. vych. Velíšková       

1.C, 3.Cbudova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patrovchod D
p. vych. Mourková2.A, 3.Abudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D
p. vych. Urbanová2.B, 3.Abudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D
p. vych. Vosátková2.C, 3.Abudova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemívchod D
p. vych. Vítovcová3.B, 5.A

budova C, 1.patro
místnost 8

hlavní vcho
      
ODPOLEDNÍ DRUŽINA 15.00 - 16.30

ODPOLEDNÍ DRUŽINAUMÍSTĚNÍVYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ
15.00 - 16.30budova C, přízemí (třída 7.A)vchodem C

 

 

 

 

Design by SITMP